bł. Fryderyk z Hallum (lub z Mariengaarde) opat

326

Patron wzywany w przypadku paraliżu.

święto – 3 marca

Żył i prowadził działalność w XII wieku na terenie Fryzji (Holandia). Był opatem założonego przez siebie klasztoru w Mariengaarde, gdzie został pochowany. Już za życia cieszył się opinią świętości.