bł. Adam Bargielski, prezbiter męczennik

836

Patron Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu

święto – 8 września

Ksiądz. Jeden z licznych polskich męczenników II Wojny Światowej. Urodził się 7 stycznia 1903 roku w Kalinowie (powiat łomżyński). Początkowo uczęszczał – po ukończonym gimnazjum, do szkoły podchorążych, jednak z biegiem czasu dojrzewała w nim łaska powołania. Wstąpił do seminarium duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w lutym 1929 roku. Jako młody kapłan podjął pracę między innymi w Poznaniu (parafia św.Wojciecha),  w Puchałach, Suwałkach i Bronowie, by ostatecznie osiąść jako wikariusz w parafii Myszyniec. 

W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo, w ramach dobrowolnej wymiany za wcześniej aresztowanego ks.Klemensa Sawickiego – proboszcza parafii Myszyniec. Został wysłany do Dachau, lecz jego droga męczeństwa wiodła przez inne niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne (Działdowo, Mauthausen-Gusen). W tym czasie próby i cierpienia odznaczał się wewnętrzną radością, głębokim spokojem i bezinteresowną pomocą współwięźniom. Zginął w Dachau 8 września 1940 roku, zamordowany przez strażnika obozowego. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.