fbpx
Patronka: młodych dziewcząt, ubogich, trędowatych, chorych, pielęgniarek, marynarzy, młynarzy, rybaków, gospodynie księżowskie, parafianie, diecezji Bazylea święto - 1 września Żyła na przełomie III i IV wieku. Urodziła się w Tebach w Egipcie. Do Europy przybyła prawdopodobnie z Legią Tebańską. Przekazy informują, że była krewną św.Wiktora. Była pod Agaunum, miejscem pogromu Legionu, gdzie uczestniczyła...
Apostoł Bawarii i Austrii. Patron miasta i regionu Salzburga, opiekun górników, kopalni soli, oraz psów. Wzywany w przypadku konwulsji u dzieci. Święto - 27 marzec, oraz dzień Salzburga i dzień św.Ruperta - 24 wrzesień zwany także "Jesienią Ruperyta, lub "Rupertikirtag" Urodził się prawdopodobnie około 650 roku w Wormacji. Był synem hrabiego Chrodberta II. Pochodził...
Patronka trudnych małżeństw, kłopotów małżeńskich, ofiary każdej przemocy, wszelkich nadużyć, molestowania psychicznego i cielesnego, osoby ulegające przemocy domowej, wdowy i choroby wieku dziecięcego, oraz Gandawa miasto i gmina w Belgii, Bruay gmina we Francji święto - 4 stycznia Święta żyła w VIII wieku. Pochodziła z zamożnej książęcej rodziny, z której wiele...
Patron Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia, dzieci z trudnościami i kłopotami w nauce, rodziców pragnących mieć dzieci, dzieci nienarodzonych święto - 18 maja Był założycielem pierwszego polskiego zakonu – Marianów. Urodził się w Podegrodziu koło Starego Sącza w 1631 roku. Kształcił się u jezuitów we Lwowie i w Jarosławiu a następnie u pijarów w Podolińcu....
Patron dzieci i młodzieży święto - 15 listopada Mnich benedyktyński żyjący w XVI wieku. Został ofiarą prześladowań Katolików za czasów panowania króla Henryka VIII Tudora. Zgodnie z ówczesną ustawą „Przeciwko jezuitom, księżom seminarium duchownym i innym osobom podobnym do nieposłusznych” został skazany na śmierć. Zginął śmiercią męczeńską (został ścięty) w obronie dóbr...

ostatnio odwiedzani