fbpx
Patron wędkarzy oraz dzieci z kłopotami w szkole, z trudnościami w uczeniu się i zapamiętywaniu. Wspiera osoby z zaburzeniami mowy i ruchu. Chroni noworodki i niemowlęta. Wzywany jest w przypadku powodzi, utonięć i wszelkich niebezpieczeństw związanych z wodą. Miasto Werona i gmina Campione d'Italia. święto - 12 kwietnia Być może był jednym z pierwszych czarnoskórych...
Apostoł Fryzji Patron dzieci, jest wzywany w niebezpieczeństwach na morzu święto - 20 marca Z racji urodzenia w znaczącej rodzinie VII wiecznej Francji, był związany z ówczesną dynastią królewską Merowingów. Urodził się około 640 roku najprawdopodobniej w Milly-la-Forêt. Początkowo pełnił funkcje na dworze królewskim dla panujących Chlotarda III i Teuderyka II. W późniejszych latach został duchownym,...
Opiekun dzieci i kobiet w ciąży. Patron osób oczernianych i spotwarzanych. diecezji i miasta St Gallen, oraz bydła, uprawiających winorośl, wina i winiarzy święto - 16 listopad Żył w VIII wieku w Szwajcarii. Pochodził prawdopodobnie z Germanii. Był benedyktynem, kapłanem i misjonarzem. W 719 roku Otmar osiadł w dawnej pustelni św. Gawła, którą...
Patron szczęśliwego dzieciństwa oraz osób starszych święto - 2 lutego Wspomina o nim Ewangelia św. Łukasza. Duch Święty nawiedził symeona i oznajmił, że będzie żył tak długo, aby mógł spotkać Chrystusa. Stało się to w świątyni, kiedy św. Józef i Maria przybyli ofiarować Jezusa Bogu. Symeon miał dobrze ponad 200 lat. Symeon spostrzegł małego...
Jest wzywany w ochronie przed stłuczeniami, bólem oczu, oraz burzą i suszą. Patron dzieci, uczniów i sokolników. święto - 22 stycznia Urodził się około 165 roku w Autun (dawna Galia, Burgundia). Był synem szlachcica. Otrzymał staranne wykształcenie, lecz zanim wszedł w życie dorosłe został aresztowany. Jako Chrześcijanin nie chciał wyrzec się Jezusa...

ostatnio odwiedzani