Sługa Boży O. Bernard z Wąbrzeźna

893

Urodził się w 1575 roku jako Błażej Pęcherek, w rodzinie mieszczańskiej, w Wąbrzeźnie (Polska)

W 1586 r. rozpoczął naukę w kolegium jezuickim w Poznaniu, gdzie jednym z nauczycieli był O. Wojciech Tobolski, nauczyciel i spowiednik św. Stanisława Kostki.  W 1599 wstąpił do zakonu benedyktynów w Lubiniu, otrzymując imię Bernard, krótko po przyjęciu święceń kapłańskich objął funkcję mistrza nowicjatu.

Już za życia otaczała go opinia świętości – osoby rozmodlonej, lecz otwartej na potrzeby innych.

Przypisywano mu łaskę czynienia cudów – zwłaszcza uzdrowień, które miały miejsce już za życia ale także po śmierci. Umarł i został pochowany w rodzimym opactwie 2 czerwca 1603 roku.

Kapliczka z sarkofagiem O. Bernarda

Więcej informacji o Słudze Bożym O. Bernardzie przeczytasz na stronie Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, które warto odwiedzić i poznać. Jeśli szukasz pomysłu na spędzenie wolnego czasu zobacz Quest na stronie opactwa.