św. Andrzej Świerad (Sierad, Świrad, Svorad, Swerad, Wszechrad, Zorard, Zoërard, Zoerardus, Żurawek, Żórawek)

386

Patron młodzieży słowackiej. Diecezji: nitrzańskiej oraz tarnowskiej, miasta Nitry

święto – 13 i 17 lipca na Słowacji

Nie mamy przekazów z wczesnego życia Andrzeja. Znamy go z kronik Jana Długosza oraz wspomnień jego ucznia i towarzysza św. Benedykta eremity spisanych przez biskupa Peczu św. Maurusa.

Okres jego życia określa się na koniec X i początek XI wieku. Urodził się około 980 roku w małej wiosce Tropie nad Dunajcem Niedaleko Nowego Sącza.

Pustelnia Św. Andrzeja znajduje się we wsi Tropie w małopolsce.

Losy Świętego splotły się z losem wspomnianego wcześniej św. Benedykta. Poznali się prawdopodobnie w klasztorze św. Hipolita w Zaborze koło Nitry /Słowacja.

Prowadził życie ascetyczne i pustelnicze w okolicach klasztoru w Zaborze, do którego wracał na niedzielę. Razem z Benedyktem pracowali przy wycince lasu.

Zmarł około 1030 roku. Jego szczątki doczesne znajdują w Katedrze św. Emerama w Nitrze.