św. Andrzej Świerad

347

Patron: diecezji nitrzańskiej i tarnowskiej, miasta Nitry i młodzieży słowackiej

święto – 13 lipca

Nie mamy przekazów z wczesnego życia Andrzeja, znamy go z kronik Jana Długosza i wspomnień św. Benedykta, które spisał w swych pismach Maur (zakonnik benedyktyński).

Świerad urodził się prawdopodobnie w Polsce w okolicach Krakowa. Okres jego życia określa się na koniec X wieku.

Pustelnia Św. Andrzeja znajduje się w Tropiu koło Czechowa.

Losy Świętego splotły się z losem wspomnianego wcześniej Benedykta. Poznali się prawdopodobnie w klasztorze św. Hipolita w Zaborze koło Nitry /Słowacja.

Prowadził życie ascetyczne i pustelnicze w okolicach klasztoru w Zaborze, do którego wracał na niedzielę. Razem z Benedyktem pracowali przy wycince lasu.

Zmarł około 1030 roku. Jego szczątki doczesne znajdują w Katedrze św. Emerama w Nitrze.