św. Artur z Glastonbury

2109

Patron dzieci i młodzieży

święto – 15 listopad

Mnich benedyktyński żyjący w XVI wieku. Został ofiarą prześladowań Katolików za czasów panowania króla Henryka VIII Tudora.

Zgodnie z ówczesną ustawą „Przeciwko jezuitom, księżom seminarium duchownym i innym osobom podobnym do nieposłusznych” został skazany na śmierć. Zginął śmiercią męczeńską (został ścięty) w obronie dóbr klasztornych w Glastonbury w 1539 roku.

Nie odnaleziono śladów dokumentów dotyczących kanonizacji Artura, jest świętym według tradycji wiernych istniejącej od bardzo wielu pokoleń.

Niewiele jest także informacji o samym życiu Artura, nie znana jest data, miejsce narodzin, oraz pochodzenie Świętego. Przypuszcza się jedynie, że pochodził z okolic klasztoru, do którego wstąpił jako młodzieniec, lub został oddany na wychowanie braciom zakonnym ze zgromadzenia św. Benedykta z Nursji. 

Opactwo, w którym żył Artur, w Glastonbury nalezy do najstarszych i owiane jest wieloma legendami. Jest to miejsce, do którego św. Józef z Arymatei przywiózł kielich Jezusa – Graala, stawiając kościół dał początek chrześcijaństwu na Wyspach Brytyjskich. Inna legenda głosi, że opactwo było wcześniej siedzibą króla Brytów – Artura z Camelotu. Mówi się także, że mnisi benedyktyńscy w Średniowieczu mieli odkryć w klasztorze grób króla Artura i jego żony Ginewry.