św. Damazy – papież  

455

Wzywany w przypadku gorączki

święto – 11 grudnia

Urodził się około 305 roku, w roku 366 został wybrany papieżem, co spowodowało gwałtowne protesty zwolenników kontrkandydata.

Dbał o miejsca pochówku męczenników za wiarę. Na jego zlecenie św. Hieronim przetłumaczył i opracował tekst Pisma Św. (Wulgata).