Św. Hieron (lub Jeron) ze Szkocji misjonarz, męczennik

279

Patron wzywany do pomocy w odnalezieniu zagubionych rzeczy

święto – 17 sierpnia

Przypuszczalnie pochodził ze Szkocji. Nauczał jako misjonarz w Hiszpanii i prawdopodobnie we Fryzji. W Czasie najazdu Normanów (856 r.).

W Noordwijk poniósł śmierć, a jego ciało zostało w cudowny sposób odnalezione kilka wieków później.