św. Honoryna, męczennica

393

Patronka młynarzy

święto – 27 lutego

Została zamęczona podczas prześladowań na terenie Galii (Francja) na początku 300 r.