św. Irena z Tesalonik (lub Irena Akwilejska)

2034

Patronka: dziewczęta, pokój na świecie,

Erchie, Lecce, Trentinara, Villafonsina

święto – 1 kwietnia, lub 5 kwietna

Żyła w III wieku w Akwileji. Irena była jedną z trzech sióstr św. Agape i św. Chionia –  mieszkanek Salonik, które po wprowadzeniu przez Dioklecjana, edyktu prześladującego chrześcijan, uciekły w góry.

Zabrały też ze sobą Pismo Święte i inne zapiski chrześcijańskie, ratując je przed zniszczeniem. Gdy sprawa wyszła na jaw zostały skazane na śmierć. Wcześniej jednak umieszczono Irenę w domu publicznym, lecz ta nie wydała miejsca ukrycia ksiąg. Spalono je na stosie w Tesalonikach w 294 lub w 304 roku. Relikwie świętej znajdują się w Lecce we Włoszech.