św. Jan z Damaszku, lub Jan Damasceński. Doktor Kościoła, święty mnich

423

Patron: farmaceuci, aptekarze (z Mediolanu), malarze ikon, studenci teologii

święto – 4 grudnia

Urodził się ok. 675 r. w Damaszku /Syria w chrześcijańskiej rodzinie urzędnika dworskiego miejscowego kalifa.

Był jednym z najwybitniejszych teologów tamtych czasów.

Zasłynął z obrony kultu świętych wizerunków, tworzenia hymnów i muzyki do nich. W dziele „ Źródło wiedzy“ zawarł pełną doktrynę chrześcijańską kościołów wschodnich. Zmarł w okolicach Jerozolimy ok. 749 r.