św. Józef z Arymatei

553

Patron: grabarze, pracownicy cmentarzy, właściciele zakładów pogrzebowych

święto – 17 marca, oraz 31 sierpień wraz ze św. Nikodemem.

Według św. Marka był „szanowanym członkiem rady, który sam również szukał królestwa Bożego”. Należał do Sanhedrynu (Najwyższej Rady i Trybunału Żydów) w Jerozolimie. Potajemnie był też uczniem Jezusa.

Święty Łukasz wspomina, że nie zgadzał się z decyzjami i działaniami Trybunału Żydów. Św. Jan wspomina, że po ukrzyżowaniu Zbawiciela otrzymał zgodę od Piłata, na pochowanie ciała Jezusa we własnym grobowcu. Udał się wraz ze św. Nikodemem na Golgotę, aby zabrać ciało Jezusa. Owinęli je w całun, obmyli wonnościami i pochowali w wykutym w skale grobie.

Jezus składany do grobu. Kalwaria w Banska Stiavnica, Słowacja – fresk autorstwa Antoniego Schmidta z roku 1745, kościół barokowy utworzony w latach 1744-1751,zdjęcie fotolia, autor: Renáta Sedmáková

Według tradycji po śmierci Jezusa, Józef miał się udać z misją krzewienia wiary chrześcijańskiej do Galii i na Wyspy Brytyjskie. Jak głosi legenda zabrał ze sobą święty Graal, kielich z którego Chrystus pił podczas ostatniej wieczerzy i do którego po ukrzyżowaniu została zebrana jego krew.

Jak głosi jedna z legend Arymateiczyk ukrył Graala w opactwie Glastonbury, które jest utożsamiane także z mityczną siedzibą króla Artura z Camelotu, Wyspą Jabłoni – Avalon.