św. Justus i św. Pastor, męczennicy

389

Patron: Madryt

święto – 6 sierpnia

Bracia Justus i Pastor żyli w IV wieku. Jako mali chłopcy (Justus 13, Pastor 9 lat) około 304 roku ponieśli śmierć męczeńską w czasach prześladowania Chrześcijan, za panowania cesarza Dioklecjana. Ich groby odnaleziono w VIII wieku, a doczesne szczątki przeniesiono do kościoła katedralnego St Justus i St Pastor w Alcalá de Henares. Kult Świętych rozpowszechnił się w Hiszpanii, Francji i innych krajach Europy.