św. Nina (lub Nino, Christiana) Wyznawczyni

584

Apostołka Gruzji, Patronka Gruzji

święto – 15 grudnia

Żyła w IV wieku.

Posiadała dar czynienia cudów.

Jako młoda dziewczyna dostała się do niewoli. Była więziona. W czasie uwiezienia nawróciła kilku współwięźniów.

Legenda głosi, że nawróciła na chrześcijaństwo rodzinę królewską i naród Gruzji.

Zmarła w 330 roku. W miejscu jej prawdopodobnego grobu wybudowano katerę w Bodbe.