św. Olga (Helga, Helena) Kijowska, księżna

707

święto – 11 lipca

Żyła na przełomie IX i X wieku. Urodziła się w 990 roku na Rusi.Była żoną zamordowanego księcia Igora I, oraz matką następcy tronu Światosława. Około 957, lub 958 roku przyjęła chrzest i chrześcijańskie imię Helena.

Próbowała wprowadzić wiarę chrześcijańską na ziemi kijowskiej. Niestety udało to się dopiero jej wnukowi Władymirowi I. Olga zmarła w 969 roku.