św. Ursmar, biskup, sufragan (OSB) misjonarz

375

Święto – 18 kwiecień

Żył na przełomie VII i VIII wieku. Pochodził z Francji. Był biskupem sufraganem, oraz opatem zgromadzenia św. Benedykta w Lobbes. Prowadził misje chrystianizacyjne. Zmarł 713 roku w swoim biskupstwie w Lobbes.