fbpx

św. Euzycjusz Euzycjusz z Selles (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) pustelnik i opat (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) pustelnik i opat

ZOFIA–RZYMSKA
_EUTAZJUSZ-Z-LEUXEUIL