fbpx

_EUTAZJUSZ-Z-LEUXEUIL

św. Euzycjusz Euzycjusz z Selles (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) pustelnik i opat (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) pustelnik i opat
Abdon-i-sennen