fbpx

_EUTAZJUSZ-Z-LEUXEUIL

święty Euzycjusz z Selles (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) wizerunek