fbpx

ŚW. ALAN DE LA ROCHE

ołtatrz główny w kościele św. Agnieszki, Rzym
święta Alicja le Clerc