bł. Bogumił z Dobrowa (Bogumił Leszczyc)

689

Patron skupienia, osób odbywających rekolekcje, Koła, Uniejowa, archidiecezji: gdańska, gnieźnieńska, poznańska,włocławska, wrocławska

święto – 10 czerwiec