bł. Sadok i 48 Towarzyszy Męczenników

1040

święto – 2 czerwiec

Jan Długosz wspomina o historii przeora Sadoka i jego towarzyszach w prowadzonej przez siebie księdze (spisie) beneficjów, prowadzonej między innymi dla celów statystycznych i podatkowych.

Podobne zapisy zostały odnalezione w Kronice Wielkopolskiej i średniowiecznej kronice ruskiej – Latopis. Wiadomo jest, że zakonnicy zginęli w czasie najazdu Tatarów na Sandomierz (1259-1260r.).

Według zapisów mimo zapewnień żołnierzy, że wszyscy, którzy ujawnią swoje miejsce pobytu i opuszczą mury kościołów ujdą z życiem, stało się jednak inaczej. Prawdopodobnie 2 lutego 1260 roku bracia zakonni wraz z chroniącymi się w klasztorze mieszkańcami opuścili kolegiatę śpiewając pieśń „Salve Regina”. Wszyscy zostali wymordowani w czasie masakry ludności i zakonników.

Sandomierscy Bracia Dominikanie Męczennicy zostali beatyfikowani przez papieża Piusa VII 18 listopada 1807 roku w Rzymie.

 Ojcowie i bracia Dominikanie, którzy ponieśli śmierć wraz z bł. o. Sadokiem:

 • Aaron – kleryk
 • Abel – syndyk
 • Abraham – subdiakon
 • Andrzej – kwestarz
 • Barnabasz
 • Bartłomiej
 • Bazyli – subdiakon
 • Benedykt – kleryk
 • Cyryl – nowicjusz
 • Dawid –
 • kleryk
 • Dominik – kleryk
 • Daniel – nowicjusz
 • Donat – profes
 • Eliasz
 • Felicjan – profes
 • Filip
 • Gerwazy – profes
 • Gordian
 • Izajasz – nowicjusz
 • Jakub – magister nowicuszy
 • Jan
 • Jan – profos
 • Jeremiasz – sutor
 • Joachim – diakon
 • Józef – diakon
 • Klemens
 • Krzysztof
 • Łukasz
 • Maciej – kleryk
 • Malachiasz – kaznodzieja
 • Marek – profos
 • Medart profos
 • Michał – kleryk
 • Makary – nowicjusz
 • Mateusz
 • Maur – kleryk
 • Mojżesz – subdiakon
 • Onufry – kleryk
 • Paweł – wikary
 • Piotr – furtian
 • Rafał – nowicjusz
 • Stefan – diakon
 • Szymon – spowiednik
 • Tadeusz – subdiakon
 • Tobiasz – nowicjusz
 • Tymoteusz – kleryk
 • Walenty – profos
Poprzedni artykułśw. Oskar (lub Ansgar, Anscharius, Anskarius) biskup
Następny artykułśw. Pirmin (Pirminius) opat, biskup i misjonarz