bł. Sancja, Janina Szymkowiak zakonnica

1871

Patronka: polscy romaniści

święto – 18 sierpnia

Urodziła się 10 lipca 1910 roku we wsi Możdżanów nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego w bardzo religijnej rodzinie. Ukończyła Gimnazjum i Liceum w Ostrowie Wielkopolskim a następnie filologię romańską na Uniwersytecie Poznańskim.

Do zakonu wstąpiła w 1936 roku. Było to Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu (serafitki). Decyzję podjęła podczas pielgrzymki do Lourdes, mimo namowy rodziców, by wyszła za mąż.

Zdjęcie bł. Sancji znajdujące się w kościele św. Rocha, Poznań

Już w nowicjacie uchodziła za nieprzeciętną osobę, oddaną kultowi Najświętszego Serca Jezusa.

Po wybuchu II wojny światowej pozostała w Poznaniu, opiekując się biednymi a w szczególności jeńcami francuskimi i angielskimi, którym służyła jako tłumacz. Nazywana była „Aniołem dobroci”.

Złe warunki bytowe i trudy spowodowały szybki rozwój choroby – gruźlicy gardła, na którą zmarła 29 sierpnia 1942 roku w opinii świętości. Na łożu śmierci przyjęła śluby wieczyste.

Relikwie znajdują się w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. W przykościelnym ogrodzie znajduje się zachowane do dziś miejsce jej pierwszego pochówku. Została beatyfikowana w Krakowie w 2002 roku przez papieża świętego Jana Pawła II.

pierwotne miejsce pochówku bł. s. Sancji, Janiny Szymkowiak na przykościelnym cmentarzu św. Rocha w Poznaniu
relikwiarz bł. siostry Sancji z kościoła św. Rocha w Poznaniu
Poprzedni artykułśw. Beata z Sens, męczennica
Następny artykułbł. Gizela Bawarska (Gisele, Gizella z Węgier)