bł. Stefan Wincenty Frelichowski harcerz i kapłan, męczennik

1530

Patron Harcerstwa Polskiego

święto – 23 lutego

Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży, w wielodzietnej rodzinie. Jako uczeń miejscowego gimnazjum został harcerzem 24. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im.

Zawiszy Czarnego w Chełmży. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie, równocześnie przez cały czas pełnił funkcje instruktorskie w harcerstwie (podharcmistrz – 1934, HR – 1935 rok).

W 1938 roku rozpoczął pracę jako wikariusz w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi Panny w Toruniu.

Relikwiarz ze szczątkami błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego znajdujący się w w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców a następnie więziony w toruńskim Forcie VII i w niemieckich obozach koncentracyjnych w Stutthof, Sachsenhausen i Dachau.

Przez cały ten okres pozostał wierny ideałom harcerza i chrześcijanina. Pomagał słabszym, organizował tajne modlitwy i spowiedź, opiekował się chorymi.

Zmarł w Dachau 23 lutego 1945 roku na tyfus. Druh Wicek został beatyfikowany przez papieża, świętego Jana Pawła II podczas mszy na toruńskim lotnisku 7 czerwca 1999 roku.

W 2002 roku ogłoszono go oficjalnie patronem Harcerstwa Polskiego. Relikwie znajdują się między innymi w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, które ogłoszono też jego sanktuarium.

W nawie bocznej kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, ołtarz z obrazem współczesnego artysty ukazujący błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, zwieńczony u góry malowidłem przedstawiającym św. Barbarę Wspomożycielkę.
Poprzedni artykułśw. Longin z Cezarei Kapadockiej (Lucjan z Jerozolimy, Longinus, Longin Setnik, Cassius Longinus)
Następny artykułśw. Lucjan i Marcjan, męczennicy