bł. Tadeusz Dulny, polski kleryk, męczennik

941

święto – 12 czerwca

Tadeusz Dolny należy do grona 108 męczenników polskich beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku.

Urodził się 8 sierpnia 1914 roku w Krzczonowicach (powiat ostrowiecki). Pochodził z wielodzietnej rodziny. Po uzyskania świadectwa dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Kilka tygodni po wybuchu II wojny światowej  7 listopada 1939 roku został aresztowany i uwięziony. Ostatecznie po ponad roku uwięzienia 15 grudnia 1940 roku trafił do obozu KL Dachau. Tam zmarł śmiercią głodową 7 sierpnia 1942 roku. Świadkowie tamtych dni wspominali o sile z modlitwy jaką czerpał Tadeusz, oraz o otwarciu na innego człowieka, współwięźnia pomoc jaką niósł wszelkimi dostępnymi metodami.