św. Brunon (lub Bruno, Brun, Bonifacy) z Kwerfurtu, biskup, męczennik

1078

Drugi Apostoł Prusów,   diecezja łomżyńska

święto – 9 marzec, 12 lipca, 15 października

Żył w X wieku. Pochodził z szlacheckiej rodziny. Był kapelanem Ottona III.

Wstąpił do klasztoru. W klasztorze benedyktyńskim przyjął imię Bonifacy.

Pustelnik i eremita, który stanął na czele misji chrześcijańskiej do Prus.

Poniósł męczeńską śmierć 9 marca 1009 roku.