fbpx
Patron: epileptycy, kaznodzieje, mówcy święto - 13 września (27 stycznia) Jeden z czterech doktorów Kościoła Wschodniego. Urodził się ok. 350 r. w Antiochii (Syria) w rodzinie cesarskiego oficera. Był wszechstronnie wykształcony. W wieku dorosłym przyjął chrzest. Pierwsze lata duszpasterskie spędził jako eremita na medytacjach i umartwieniach. Przyjąwszy stanowisko biskupa Antiochii szybko zasłynął jako...
Parton: Internet, internauci, informatycy, Hiszpania  święto - 4 kwietnia Jeden z najwybitniejszych świętych swojej epoki. Urodził się w Kartaginie (Tunezja) ok 560 r. w chrześcijańskiej rodzinie szlacheckiej, a trójka z jego rodzeństwa też została świętymi. Około 600 roku objął po zmarłym bracie biskupstwo w Sewilli. Prowadził bardzo energiczną kampanię przeciw arianom, zwoływał synody, zakładał...
Patronka: dietetycy, esperantyści, językoznawcy, przyrodnicy święto - 17 września Jedna z najbardziej niezwykłych postaci średniowiecza. Urodziła się w Bermersheim (Niemcy) w hrabiowskiej rodzinie, w 1098 r. W wieku 8 lat została oddana na wychowanie, późniejszej świętej, Judycie, do klasztoru benedyktynek. Po jej śmierci została przełożoną. W 1150 r. przeniosła zgromadzenie w okolice Bingen. Przez...
Patron dzieci o słabym zdrowiu, jest wzywany przy ukąszeniu węży; La Rochelle, Poitiers. święto - 13 stycznia Wielki myśliciel i obrońca Kościoła. Urodził się w 315 r. w Poitiers (Francja). Pochodził z zamożnej, pogańskiej rodziny. Był wszechstronnie wykształcony, młodo się ożenił. W wieku 30 lat został ochrzczony, niedługo potem wybrano go biskupem w...