fbpx
Patron Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia, dzieci z trudnościami i kłopotami w nauce, rodziców pragnących mieć dzieci, dzieci nienarodzonych święto - 18 maja Był założycielem pierwszego polskiego zakonu – Marianów. Urodził się w Podegrodziu koło Starego Sącza w 1631 roku. Kształcił się u jezuitów we Lwowie i w Jarosławiu a następnie u pijarów w Podolińcu....
święty Artur z Glastonbury
Patron dzieci i młodzieży święto - 15 listopada Mnich benedyktyński żyjący w XVI wieku. Został ofiarą prześladowań Katolików za czasów panowania króla Henryka VIII Tudora. Zgodnie z ówczesną ustawą „Przeciwko jezuitom, księżom seminarium duchownym i innym osobom podobnym do nieposłusznych” został skazany na śmierć. Zginął śmiercią męczeńską (został ścięty) w obronie dóbr...
święty Zenon z Werony
Patron wędkarzy oraz dzieci z kłopotami w szkole, z trudnościami w uczeniu się i zapamiętywaniu. Wspiera osoby z zaburzeniami mowy i ruchu. Chroni noworodki i niemowlęta. Wzywany jest w przypadku powodzi, utonięć i wszelkich niebezpieczeństw związanych z wodą. Miasto Werona i gmina Campione d'Italia. święto - 12 kwietnia Być może był jednym z pierwszych czarnoskórych...
święty Wolfram
Apostoł Fryzji Patron dzieci, jest wzywany w niebezpieczeństwach na morzu święto - 20 marca Z racji urodzenia w znaczącej rodzinie VII wiecznej Francji, był związany z ówczesną dynastią królewską Merowingów. Urodził się około 640 roku najprawdopodobniej w Milly-la-Forêt. Początkowo pełnił funkcje na dworze królewskim dla panujących Chlotarda III i Teuderyka II. W późniejszych latach został duchownym,...