fbpx
święto - 30 lipca Żyła na przełomie III i IV wieku. Ojej życiu nie wiemy zbyt wiele. Informacje o jej życiu i męczeńskiej śmierci pochodzą od świętego Bazylego Wielkiego, który wspomina ją w swoich przekazach. Julita pochodziła z Cezarei Kapadockiej. Po przedwczesnej śmierci swojego męża stała się bardzo zamożną wdową. Zazdroszczono jej...
święty Wiktor I papież wizerunek
święto - 28 lipca Żył w drugiej połowie II wieku. Pochodził z plemienia Berberów. Urodził się prawdopodobnie w Leptis Magna, lub Tripolitanii w rzymskiej prowincji na terenach dzisiejszej Libii. Został biskupem Rzymu, oraz jednocześnie papieżem w 189 roku. W czasie trwania pontyfikatu przede wszystkim zwalczał herezje. Podjął próbę ustalenia daty, w której powinny przypadać święta Wielkiej...
święto - 25 maja Mało wiadomo o życiu Dionizego. Wiadomo, że został powołany na stanowisko biskupa Mediolanu około 350 roku. W tych czasach zasiadał na tronie cesarstwa drugi syn Konstantyna Wielkiego i Fausty - cesarz Konstancjusz II, który był wielkim zwolennikiem arianizmu. Biskup Mediolanu został wezwany na Synodzie w 355 roku do podpisania...
święto - 24 maja Żył w V wieku. Urodził się we Francji, w miejscowości Toul znajdującej się w Lotaryngii. Pochodził prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej i był bratem biskupa świętego Lupusa z Troyes. Jako młodzieniec prowadził świeckie życie, prawdopodobnie odbył służbę wojskową, po której zakończeniu wstąpił do zgromadzenia zakonnego i zamieszkał w klasztorze na...