fbpx
święta Dominika z Nikomdii
święto - 6 lipca Mało wiadomo o życiu św. Dominiki. Wiadomo, że żyła w III wieku. Urodziła się w Nikomedii (Azja Mniejsza). Pochodziła z zamożnej chrześcijańskiej rodziny. Będąc młodą dziewczyną nie przyjęła oświadczyn syna miejscowego sędziego. Z zemsty jako wyznawcy Chrystusa cała rodzina została zadenuncjowana władzom. Została aresztowana i skazana na śmierć...
święto - 21 października Żyła w V wieku, w czasach burzliwych wojen i barbarzyńskich najazdów Franków, które miały miejsce w ówczesnej Europie. Prawdopodobnie była córką rzymskiego namiestnika Galii. Została żoną hrabiego Laonu. Jej synowie Remigiusz i Pryncypiusz pełnili urzędy biskupie i zostali podobnie jak ich matka Świętymi. Celina wiodła życie pobożne i...
święto - 25 września Bardzo wcześnie rozwinął się kult św. Pryncypiusza. Żył w V wieku. Pryncypiusz był starszym bratem św.Remigiusza z Reims. Podobnie jak jego brat otrzymał staranne wykształcenie. Pochodził ze znamienitej rodziny szlacheckiej, jego matką była św.Celina, która prawdopodobnie była towarzyszką św.Genowefy z Paryża. Pryncypiusz został biskupem w Soissons (Francja), gdzie...
święty Eugeniusz patron imienia
święto - 15 listopada Według tradycji żył w Rzymie w pierwszym wieku. Jego żywot jest legendarny. Najprawdopodobniej przez lata jego los został połączony z biografią arcybiskupa św. Eugeniusza I z Toledo lub Eugeniusza II z Toledo. Średniowieczne przekazy sytuują Eugeniusza jako przyjaciela i towarzysza świętego Dionizego Areopagity (ucznia świętego Pawła...