fbpx
Błogosławiony Alojzy Wiktor Stepinac
Patron studentów, rolników, robotników, uchodźców, pacjentów, więźniów, księży, oraz Zagrzeb i Chorwacja święto - 10 lutego Urodził się w 8 maja 1898 roku w Brezarić, w chłopskiej rodzinie jako piąte dziecko z ośmiorga rodzeństwa. Był uczestnikiem pierwszej wojny światowej, po której podjął studia rolnicze, które przerwał. Kilka lat później podjął studia teologiczne w...
Kapadocja święci Lucjusz i Marcin
Patroni osób nawróconych, oraz osób walczących z demonami i według tradycji osób, na które rzucono uroki i czary święto - 26 października Przekazy na temat życia świętych nie zachowały się, dostępne są tłumaczone i legendarne podania z późniejszych wieków. Wiadomo że, Lucjan i Marcjan żyli w III wieku w Nikomedii. Byli poganami...
Figura świętego Emeryka patrona młodzieży
Patron młodzieży święto - 4 września, 5 listopada na Węgrzech Urodził się w 1000 lub w 1007 roku w Ostrzyhomiu. Syn króla św. Stefana I i jego żony królowej Węgier Gizeli z dynastii ottońskiej, siostry św. Henryka II cesarza.  Jego nauczycielem i wychowawcą został benedyktyn św. Gerard z Csanád, który przerwał pielgrzymkę do Jerozolimy i...
święty Aleksy z Edessy obraz
Opiekun chorych. Osób żyjących w ubóstwie, żebraków, wędrowców, pielgrzymów i rybaków. Chroni przed żywiołami, epilepsją, oraz grzechem wyniosłości i nadmiernej dumy. Patron Zgromadzenia Braci Aleksjanów, oraz Kongregacji Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. święto - 17 lipca Bohater średniowiecznej legendy. Żył na przełomie IV i V wieku. Pochodził z bogobojnej rodziny. Urodził się...