fbpx
święty Marcin de Porres wizerunek
Święty kościoła w Ameryce Południowej. Patron: sprawiedliwość społeczna, stosunki międzyludzkie, edukacja publiczna, zdrowie publiczne, personel szpitalny, szkoły publiczne i państwowe. Choroby zwierząt domowych, chroni przed plagami gryzoni (myszy i szczurów). Ludzie o czarnym kolorze skóry, Mulaci, ludzie mieszani, ludzie ubodzy, właściciele hoteli, fryzjerzy, telewizja, loterie, zwycięscy loterii,  Peru, Meksyk, Wietnam, Missisipi, Diecezja Biloxi, Peruwiańska marynarka wojenna święto...
Mała drewniana kaplica Florus i Laurus. Zbudowany w XIX wiek
Patroni: bydło domowe, kamieniarze, rzeźbiarze. święto - 18 sierpnia Chrześcijańscy bracia, żyli w II w. na Bałkanach. Podczas budowy pogańskiej świątyni, przy której byli zatrudnieni, odmówili dalszej pracy i zniszczyli posągi bóstw. Zostali skazani  i ponieśli śmierć męczeńską.
święta Notburga z Rottenbergu wizerunek
Patronka czasu wolnego, dobrych zbiorów, szczęśliwych porodów, chorób bydła, rolników i służących, Wzywana w potrzebach oraz kłopotach i trudnych sytuacjach w życiu wiejskim, święto - 14 wrzesień Urodziła się w 1265 roku w Rottenbergu koło Kramsch. Jako młoda dziewczyna została przez rodziców oddana na służbę do hrabiego z Rottenbergu. Została oddalone ze służby za...
Patron dzieci, kobiet w ciąży, skomplikowanych porodów. Wzywany w przypadku gorączki, wyrzutów sumienia i walki z demonami. Jest proszony o pomoc w chorobach bydła i dżumie. Patronuje rekolekcjom w kościele, żołnierzom i Jezuitom. święto - 31 lipca Nietuzinkowy święty. Urodził się w dobrej rycerskiej rodzinie w Kraju Basków (Hiszpania) w 1491 roku. Najmłodszy z...