fbpx
"Matka ubogich i sierot" Patronka Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitki) Jest proszona o uzdrowienie osób chorych i niepełnosprawnych, niesie pocieszenie w trudnych chwilach święto - 5 czerwca Urodziła się w 1828 roku w Szepetówce, mieście na dzisiejszej Ukrainie. Bardzo wcześnie straciła rodziców i wychowywała się u starszej przyrodniej siostry, która dbała o...
Patronka teściowych święto 12 czerwca oraz 13 lipca Błogosławiona Marianna należy do grona 108 męczenników polskich beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Urodziła się w 1888 roku w Lipsku, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Pochodziła z rodziny rolniczej, wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne i wychowywali kilkoro...
Patron Harcerstwa Polskiego święto - 23 lutego Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży, w wielodzietnej rodzinie. Jako uczeń miejscowego gimnazjum został harcerzem 24. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie, równocześnie przez cały czas pełnił funkcje instruktorskie w harcerstwie...
Patronka: polscy romaniści święto - 18 sierpnia Urodziła się 10 lipca 1910 roku we wsi Możdżanów nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego w bardzo religijnej rodzinie. Ukończyła Gimnazjum i Liceum w Ostrowie Wielkopolskim a następnie filologię romańską na Uniwersytecie Poznańskim. Do zakonu wstąpiła w 1936 roku. Było to Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej w...