fbpx
relikwia błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk
"Matka ubogich i sierot" Patronka Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitki) Jest proszona o uzdrowienie osób chorych i niepełnosprawnych, niesie pocieszenie w trudnych chwilach święto - 5 czerwca Urodziła się w 1828 roku w Szepetówce, mieście na dzisiejszej Ukrainie. Bardzo wcześnie straciła rodziców i wychowywała się u starszej przyrodniej siostry, która dbała o...
błogosławiona Marianna Biernacka patronka teściowych rysunek
Patronka teściowych święto 12 czerwca oraz 13 lipca Błogosławiona Marianna należy do grona 108 męczenników polskich beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Urodziła się w 1888 roku w Lipsku, w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Pochodziła z rodziny rolniczej, wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne i wychowywali kilkoro...
Patron Harcerstwa Polskiego święto - 23 lutego Urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży, w wielodzietnej rodzinie. Jako uczeń miejscowego gimnazjum został harcerzem 24. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie przyjął święcenia kapłańskie, równocześnie przez cały czas pełnił funkcje instruktorskie w harcerstwie...
Patronka: polscy romaniści święto - 18 sierpnia Urodziła się 10 lipca 1910 roku we wsi Możdżanów nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego w bardzo religijnej rodzinie. Ukończyła Gimnazjum i Liceum w Ostrowie Wielkopolskim a następnie filologię romańską na Uniwersytecie Poznańskim. Do zakonu wstąpiła w 1936 roku. Było to Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej w...