św. Cyryl i Metody, misjonarze

1337

Patroni: burza, Europa, Słowianie.

święto – 14 lutego

Apostołowie słowiańszczyzny. Bracia, urodzeni na między 815 a 830 rokiem w Tesalonikach (Grecja).

Byli kapłanami, Cyryl nauczał na Uniwersytecie w Konstantynopolu a Metody był administratorem prowincji.

Po 862 roku, rozpoczęli z wielkim sukcesem prace misyjne wśród Słowian południowych, w Bułgarii i na Morawach.

Wizerunek śww. Cyryl i Metody zdjęcie fotolia, autor zatletic

Nauczali w językach słowiańskich.

Stworzyli podstawę alfabet będący podstawą pisma (głagolica).

Cyryl przetłumaczył na języki słowiańskie Biblię i Żywoty ojców Kościoła.

Wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl został pochowany w kościele św. Klemensa w Rzymie w 869 r, Metody zmarł kilka lat później na Słowacji.

Poprzedni artykułśw. Cyriak (Cyriacus) Rzymianin. Wspomożyciel
Następny artykułbł. Czesław (OP) kaznodzieja, prowincjał, przeor, prezbiter