fbpx

dominik-z-silos

święty Dominik Savio patron imienia
święta Dominika z Nikomdii