św. Józef Sebastian Pelczar, biskup

1189

Patron diecezji rzeszowskiej

święto – 19 stycznia

W ikonografii przedstawiany z mirą lub w stroju biskupim.

Urodził się 17 stycznia 1842 roku we wsi Korczyna, w województwie podkarpackim. Studiował w Przemyślu na Seminarium duchownym i w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie, następnie udał się do Rzymu, aby poszerzać wiedzę na tamtejszych uczelniach.

W późniejszych latach pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim dziekan i zajmował się pomocą osobom sierotom, osobom potrzebującym, chorym i biednym. W tym celu założył bractwo religijne NMP Królowej Korony Polskiej oraz Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Ćwierć wieku pełnił funkcję biskupie. Bardzo dbał o ludzi i księży w swojej diecezji, o ich rozwój duchowy i potrzeby życia codziennego. Był inicjatorem powstawania kuchni dla ubogich, schronisk dla bezdomnych, oraz zajmował się problemami społecznymi – alkoholizm, bezpłatne szkolnictwo i emigracja.

Zmarł 28 marca 1924 roku w Przemyślu. W 1991 roku jego szczątki przeniesiono do Katedry Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Papież Jan Paweł II kanonizował Józefa w Rzymie 18 maja 2003 roku.

Poprzedni artykułśw. Andrzej Bobola
Następny artykułbł. Anna Katarzyna Emmerich – stygmatyczka, augustianka