św. Lebulin (lub Lebuinus, Lepwin, Lebwin Liafwin) z Deventer, zakonnik, misjonarz

641

Patron: wzywany przez konających, Deventer (Holandia)

święto – 12 listopada

Urodził się w Anglii najprawdopodobniej na początku VIII wieku. Jako mnich benedyktyński został wysłany do Fryzji (dzisiejsza Holandia) na misje.

W Deventer wybudował pierwszy kościół, który stał się ośrodkiem działalności ewangelizacyjnej. Tam też został pochowany ok. 773 r.