fbpx

sw. LOENARD-Z-NOBLAT

święta Ludwina z Schiedam wizerunek patronki