św. Siedemdziesięciu dwóch Wysłańców, Apostołów (72 Apostołów)

1152

W Nowym Testamencie jest ujętych siedemdziesięciu dwóch apostołów.

 

Ewangelie informują o siedemdziesięciu, lub siedemdziesięciu dwóch wyznawcach Jezusa wysłanych, aby krzewili wiarę i głosili słowo Boże.

Św. Łukasz Ewangelista pisze: (Łk 10,17) „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”.

 •  św. Achaik
 •  św. Agabus
 •  św. Akwila
 •  św. Andronik
 •  św. Ananiusz z Damaszku
 •  św. Ampliat
 •  św. Archippus
 •  św. Arystobul
 •  św. Apelles
 •  św. Apollos
 • św. Artemas
 • św. Asynkryt
 • św. Arystach
 • św. Barnaba
 • św. Dionizy Aeropagita
 • św. Epafras
 • św. Epafrodyt
 • św. Epenet
 • św. Erast
 • św. Ewodiusz
 • św. Filemon
 • św. Filip
 • św. Filolog
 • św. Flegon
 • św. Fortunat
 • św. Gajus
 • św. Hermes
 • św. Herodion
 • św. Jazon
 • św. Jakub Sprawiedliwy
 • św. Justus
 • św. Juda Tadeusz
 • św. Karp
 • św. Kefas
 • św. Klemens
 • św. Kleofas
 • św. Krescens
 • św. Kryspus
 • św. Kwadrat z Aten
 • św. Kwartus
 • św. Linus
 • św. Lucjusz Cyrenejczyk
 • św. Łukasz Ewangelista
 • św. Maciej
 • św. Marek Ewangelista
 • św. Maksyminus z Aix
 • św. Narcyz
 • św. Nikonor
 • św. Olimpas
 • św. Onezym
 • św. Onezyfor
 • św. Patrob
 • św. Parmenas
 • św. Prochor
 • św. Pudens
 • św. Sostenes
 • św. Stachys
 • św. Rufus
 • św. Sozypater
 • św. Sylas
 • św. Sylwen
 • św. Szczepan
 • św. Szymon
 • św. Symeon
 • św. Tychik
 • św. Tercjusz
 • św. Trofim
 • św. Tymon
 • św. Tymoteusz
 • św. Tytus
 • św. Urban
 • św. Zenas
Poprzedni artykułśw. Maksymin (lub Maksyminus) z Aix
Następny artykułśw. Andrzej Świerad (Sierad, Świrad, Svorad, Swerad, Wszechrad, Zorard, Zoërard, Zoerardus, Żurawek, Żórawek)