Służebnica Boża Rozalia Celakówna, mistyczka

1035

Msze święte w intencji wyniesienia Rozalii na ołtarze odbywają się 19 dnia każdego miesiąca w kościele Najświętsz ego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Krakowska Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół Jezuitów projekt architektoniczny Franciszek Mączyński,rzeźba Chrystusa projektu Xawerego Dunikowskiego.zdjęcie shutterstock,autor meunierd

Rozalia urodziła się w Jachówce, w 1901 roku, w bardzo pobożnej rodzinie. Jako kilkuletnia dziewczynka odczuwała silny związek z Jezusem. Jako dorosła dziewczyna zamieszkała w Krakowie. Przebywała w klasztorach sióstr wizytek, a następnie w zgromadzeniu klarysek za namową opiekuna duchowego ks. Tobiasiewicza.

Okres lat 1919-1926 to zmagania Rozalii z “nocą duchową”, oraz pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Wizje, które towarzyszyły życiu Służebnicy Bożej zostały skanalizowane w kierunku oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Kształciła się i niosła pomoc osobom chorym i potrzebującym. Zdała egzamin  pielęgniarski. Pracowała w różnym okresie, w szpitalu na oddziałach dermatologicznym, chirurgicznym, okulistycznym.

W 1944 roku Rozalia poważnie zachorowała i po chorobie zmarła w szpitalu św.Łazarza. została pochowana na Cmentarzu Rakowieckim. W roku 1996 rozpoczął się proces beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozalii z inicjatyw Fundacji Serca Jezusa. 

Panorama miasta.Zabytkowy Zamek Królewski na Wawelu Kraków, Polska, zdjęcie shutterstock, autor HUANG Zheng