św. Abdon i św. Sennen, męczennicy

981

Patroni ogrodników, bednarzy, wzywani przy gradobiciu, chorobach oczu, dzieci.

święto – 30 lipca

Książęta perscy, ogrodnicy. Ponieśli śmierć męczeńską w rzymskim Koloseum na przełomie III i IV w. n.e.

Pochowani na rzymskim cmentarzu Pocjana (Włochy).