św. Akacjusz (Achacy, Agacjusz, Agatus, setnik)  z Kapadocji. Wspomożyciel

2616

Patron wzywany w nagłych sprawach: przy zwątpieniu, w beznadziejnych sytuacjach, w bojaźni przed śmiercią, w chorobach epilepsji i trądu, oraz miast we Włoszech: Guardavalle, Squillace

święto – 7, 8 i 20 maja

Należy do grona 14 Wspomożycieli 

Pochodził z Kapadocji. Żołnierz legionów rzymskich w służbie cesarza Hadriana. Przekazy nie są zgodne w jakiej był randze. Informują, że był dowódcą oddziału (setnikiem), lub tylko prostym żołnierzem. Został zamęczony i ukrzyżowany za wiarę chrześcijańską, wraz dziesięcioma tysiącami żołnierzy. Pochowany w Konstantynopolu (obecnie Stambuł).

W późniejszych wiekach powstały hymny o Świętym, które zachowały się do dzisiaj. Podobnie jak pozostałych 14 Wspomożycieli jest przywoływany w nagłych sytuacjach.

Relikwie Akacjusza znajdują się Squillace (Włochy), oraz w Stambule w kościele jego imienia.

Poprzedni artykułśw. Afra z Augsburga
Następny artykułśw. Amalberga z Gandawy (Amalberga z Temse, Amelia), mistyczka