św. Andrzej Bobola

848

Patron Polski

święto – 16 maja

Urodzony w 1591 r. w Strachocinie (Polska, Podkarpacie), studiował filozofię i teologię. Wstąpił do Jezuitów. Spowiednik, wędrowny kaznodzieja, misjonarz. Obrońca prostego ludu.

Kościół św. Andrzeja Boboli w Płocku

Zamęczony przez kozaków w 1657 w Janowie Poleskim. Grób znajduje się w Warszawie w kościele pod jego wezwaniem.