św. Antoni z Padwy (Padewski) Doktor Kościoła 

4072

Patronuje każdej prośbie, a w szczególności w odnajdywaniu rzeczy zagubionych;

Patron pomaga zakochanym, małżeństwom, dzieciom, kobietom – szczególnie w przypadku bezpłodności i ciąży.

Obraz św Antoniego z Padwy znajdujący się w kościele Chiesa di Santo Tomaso namalowany przez nieznanego artystę. zdjęcie:shutterstock, autorka zdjęcia: Renata Sedmakova

Opiekuje się będącymi w podróży, a także górnikami, piekarzami i biednymi.

Chroni od katastrof, od nieszczęść wojennych, oraz bydło od wszystkich chorób.

święto – 13 czerwca

Jeden z najbardziej czczonych świętych. Urodził się w 1195r. w Lizbonie. Od młodości zafascynowany życiem zakonnym, w wieku 24 lat wstąpił do zakonu franciszkanów z myślą, by zostać misjonarzem i męczennikiem w Maroku.

Na taką działalność nie pozwoliło mu jednak zdrowie. Osiadł we Włoszech.

Zasłynął jako wielki kaznodzieja i znawca Pisma Świętego oraz opiekun ubogich, do dziś żywa jest tradycja rozdawnictwa chlebów świętego Antoniego. Już za życia przypisywano mu wiele cudów.

Jego kult rozpoczął się wkrótce po śmierci, a jego relikwie przechowywane bazylice w Padwie (Włochy) są miejscem licznych pielgrzymek.

Relikwie Świętego Antoniego w Polsce znajdują się między innymi w Sanktuarium św.Józefa w Rudzie Śląskiej, Parafia św. Boromeusza we Wrocławiu. 

Widok na Kościół św Antoniego z Padwy i Klasztor Franciszkanów w Poznaniu. autor zdjęcia: RossHelen
Poprzedni artykułśw. Stanisław Kostka, nowicjusz
Następny artykułśw. Augustyn z Hippony (Aurelius Augustinus), Doktor Kościoła.