św. Arnulf z Metz, znany także jako Arnoul lub Arnoulf, biskup

901

Patron: browarnicy, piwowarzy, młynarze, rzeczy zagubione.

święto – 18 lipca

Żył w latach 582 – 640 na terenach współczesnej Francji. Pochodził z zamożnej frankońskiej rodziny. Urodził się niedaleko Nancy w Lotaryngii. Od dziecka przebywał na dworze Merowingów. W późniejszych latach wraz z Pepinem z Landen pełnił funkcję doradcy na dworze w Alstrazji. Przez ślub syna Ansegisena z Begą z Andenne (córką Pepinem z Landen)był spowinowacony z dynastią Karolingów.

Około 614 roku, mimo braku święceń, został powołany na urząd biskupa. Jego żona wstąpiła do klasztoru. Po kilku latach zrezygnował z urzędu i zamieszkał w pustelni w Remiremont. Do końca życia opiekował się ubogimi chorymi, także na trąd. Relikwie Arnulfa znajdują się w katedrze w Metz.