św. Atanazy Wielki. Doktor Kościoła 

1780

święto – 2 maja

Urodził się pod koniec III wieku w Aleksandrii (Egipt).

Większość swojego życia związał z miastem urodzenia, także jako późniejszy arcybiskup.

Funkcję objął w wieku trzydziestu kilku lat.

Były to czasy Soboru Nicejskiego i bardzo silnego rozwoju idei arian – odrzucającej boskość Chrystusa. Właśnie obronie tej prawdy wiary poświęcił najwięcej energii, przypłacając to pięciokrotnym wygnaniem z diecezji ( za sprawą cesarzy i niektórych hierarchów). Dożył sędziwego wieku.

Pod koniec życia został doceniony jako jeden z najwybitniejszych umysłów i osobowości swojej epoki.

Twórca wielu kazań, polemik, psalmów, oraz Żywotu św. Antoniego (Wielkiego). Zmarł w Aleksandrii 2 maja 373 roku.

Poprzedni artykułśw. Artemiusz z Clermont, biskup
Następny artykułbł. Artur (Arthur) Bell, męczennik