św. Benedykt z Anianu (OSB), opat

722

święto – 12 lutego

Urodził się w 747 roku w Langwedocji na terenie Francji. Należał do rodziny szlacheckiej Witiza. Bywa nazywany Benedyktem II obok św.Benedykta z Nursi.

Przebywał na dworach królewskich Pepina Krótkiego, oraz Karola Wielkiego. Następnie wstąpił do zgromadzenia benedyktynów w Saint Seine, którego został opatem. Był też opatem w Maumoutier, oraz klasztoru w Inden ufundowanego prze cesarza Karola Wielkiego.

Około 780 roku został mianowany przez króla Ludwika Generałem zakonu Benedyktynów w królestwie Franków. Zmarł 11 lutego 821 roku w opactwie Inden w Akwizgranie.