św. Chlodwald (Chlodoald), pustelnik

3517

Patron kowali

święto – 7 września

Królewski syn urodzony w na początku VI wieku w Orleanie (Francja).

Wybrał życie pustelnicze.

W miejscowości Nogent (Francja) zbudował klasztor nazwany później St. Cloud, w którym zmarł i został pochowany.